Μεταφορά & Συναρμολόγηση

_

Τα προϊόντα παραδίδονται και συναρμολογούνται ΔΩΡΕΑΝ από το προσωπικό της εταιρίας μας στον τόπο της επιλογής σας. Έτσι εσείς γλιτώνετε από κόπο και χρήματα  αφού μετά την αγορά σας δεν χρειάζεται να έχετε καμία τεχνική γνώση ούτε να  σπαταλήσετε χρήματα σε κάποια μεταφορική εταιρία. Η μεταφορά γίνεται από ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρίας μας, αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τυχόν φθορές από τρίτες εταιρίες και δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την παραλαβή τους.Το service γίνεται αποκλειστικά από την εταιρία μας, με εκπαιδευμένο προσωπικό τόσο στην Ελλάδα και στην Ιταλία, με μακροχρόνια πείρα στο αντικείμενο.Τέλος η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιητικό "Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας" από τον ΕΛΟΤ ενός εκ των μεγαλύτερων φορέων στην Ελλάδα  για την πιστοποίηση και την διασφάλιση της τυποποίησης. Έτσι είστε σίγουροι πως οι υπηρεσίες που παρέχουμε  για την Εισαγωγή, Αποθήκευση, Εμπορία, και Διανομή Επίπλων Γραφείου ακολουθούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους, όπως αυτές ορίζονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

You are here: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μεταφορά & Συναρμολόγηση